boterhal.punt.nl
Laatste artikelen

Veel belangstelling voor de opening van de tentoonstelling 1001 nacht,
vertellingen van Eros. Ook de pers en TV Noord-Holland hebben aandacht
besteed aan de tentoonstelling. Bij June op Radio Noord Holland zijn twee
kaarten voor het Valentijnsdiner onder de luisteraars verloot.

 

Een dubbele pagina in het midden van de krant!
Hieronder het artikel.

 

 Reacties

 

Voorzitter Frank Goezinnen geeft de sleutel van de Boterhal aan Ad Geerdink,
direkteur van het West-Fries museum. Het West-Fries museum gaat de eerste
verdieping huren van de Boterhal voor hun educatieve activiteiten. Bovendien
gaat de Boterhal samen met het museum later in het jaar een tentoonstelling met
educatieprogramma organiseren.

 

Nieuwjaars rede 2014

Aan het begin van ieder kalenderjaar is het gebruikelijk om terug te kijken op
het nu achter ons liggend jaar.Dit gebeurt op grote schaal en ik heb dan ook

de laatste dagen meer over 2013 gelezen en geleerd dan dat ik voor mogelijk
heb gehouden.Dat gevoel kreeg ik ook bij de terugblik op alle gebeurtenissen
van de vereniging.Als nieuw bestuurslid heb ik mij verbaast over wat er allemaal
niet heeft plaatsgevonden aan activiteiten en wat een werk er achter de schermen
is verzet. Door het gehele jaar heen zijn er 11 exposities geweest.Exposities
van leden en niet leden waarvan 2 uitwisselingen met andere kunstenaarsverenigingen
6 x een vitrinetentoonstelling. Deelname aan de open atelierroute van Hoorn
Persoonlijk heb ik erg genoten van het educatie project “Poëtisch Hoorn”,

Meer dan 300 kinderen van verschillende basisscholen hebben mee gedaan
aan dit project. Er zijn hier in huis 13 workshops gegeven en er is 6 weken lang
geëxposeerd. De reuring tijdens de opening van de tentoonstelling van al die
aanwezige kinderen met hun familie was fantastisch.
Er is een overzicht tentoonstelling geweest van Henk Willems, een jaar na zijn
overlijden. Henk Willems was een van de oprichters van de vereniging.
En het jaar werd weer afgesloten met de traditionele leden tentoonstelling.
Al deze activiteiten vonden plaats in dit bijzondere pand “de Boterhal” gebouwd
in 1563. Sinds 1982 de thuishaven van de vereniging.

De Boterhal is bijna het gehele jaar open als expositieruimte, 6 dagen per week.
Dit is mede mogelijk door de inzet van een bijzondere groep vrijwilligers en leden.
Namelijk de suppoosten. Zij zijn de gastheren en gastdames van de vereniging.
Hulde en dank voor jullie inzet.

In bestuurlijk opzicht is  2013  ook een druk jaar geweest.
Ik heb zelf geen vergelijking met vorige jaren maar ik kan u verzekeren dat
de vereniging behoorlijk wat aandacht heeft gevraagd.

Wat is er allemaal gebeurt:

Onze penningmeester Frank van Unen heeft , met instemming van het bestuur,
belangrijke stappen gezet ter verbetering van de financiële positie van de vereniging.
Er zijn vanaf  begin 2013 gesprekken gevoerd over de voortzetting van het gebruik
door de vereniging van dit mooie pand de Boterhal. Met Hendrick de keyser de
huidige eigenaar en de gemeente Hoorn de vorige eigenaar, die indertijd de Boterhal
aan de vereniging in gebruik heeft gegeven.

Belangrijke onderwerpen waren :  

Voortzetting van het gebruik door de vereniging van het pand op basis van
een bestaande huurovereenkomst tussen de gemeente Hoorn en
Hendrick de Keyser en de hoogte van de vergoeding voor dat gebruik.
De hoogte van de vergoeding en de beperkte financiële mogelijkheden van
de vereniging zorgde voor een onzekere periode .

Gelukkig is de vereniging dankzij een extra subsidie van de gemeente Hoorn,
veel dank daar voor, een gift van Hendrick de Keyser, ook daar voor onze dank
en onderverhuur aan het Westfries Museum, instaat om een 4 jarige
overeenkomst aan te gaan. Wat het Westfries Museum betreft daar wil ik later op
terug komen.

De overeenkomst met Hendrick de Keyser moet nog op papier gezet worden.
Over een aantal zaken wordt nog gesproken. De financiële intenties van de
verschillende partijen geven wel is waar  vertrouwen voor de toekomst maar
de contracten zijn nog niet getekend.

Eind 2013 hebben we afscheid moeten nemen van de enige betaalde
kracht van de vereniging.  Sophie Hoorens van Heijningen.
Sophie heeft jarenlang gewerkt voor de vereniging als coördinator .
Vanwege de financiële positie van de vereniging was het niet langer
mogelijk om haar in dienst te houden.
Het ontslag, zeker in deze tijd, was een pijnlijke gebeurtenis. Niet in
het minst voor betrokkene zelf. Maar ook voor het bestuur was het een moeilijke besluit.

Het kon echter niet anders en het UWV heeft op economische gronden een
ontslagvergunning verleend. Een afronding van het ontslag moet nog door ons,
als werkgever, plaatsvinden maar het bestuur verwacht binnenkort een definitieve
regeling te kunnen treffen.(is inmiddels getroffen red.)

Gelukkig hebben we twee nieuwe vrijwilligers gevonden die een aantal
taken van Sophie kunnen overnemen. Ook leden zijn bereid gevonden
om verschillende  werkzaamheden op zich te nemen en na een inwerkperiode
hoop ik dat deze nieuwe opzet er voor zorgt dat de vereniging weer optimaal
kan functioneren en de leden door over tevreden zijn.

In 2013 hebben zich nog meer nieuwe vrijwilligers zich gemeld bij de vereniging.
Voor het bestuur een kandidaat voor de functie van secretaris en voor de
PR commissie iemand die zijn sporen op dit terrein reeds heeft verdient.

Ook hebben we in 2013 nieuwe kunstenaars/leden er bij gekregen
maar zijn er ook leden weggegaan bij de vereniging.Dit laatste is  jammer
maar we moeten hun besluit respecteren.We zijn heel blij met de nieuwe leden. 

Wat het aantal leden betreft,ik hoop dat het  dit jaar naar de 100 leden zal gaan groeien.
De ballotagecommissie heeft hier veel werk aan. Ondanks de wens om
meer leden te krijgen wil de commissie vasthouden aan een zo hoog mogelijk
niveau van de nieuwe leden kunstenaars. En is men bezig om het aantal disciplines
te verbreden. Ook wordt het straks mogelijk om als juniorlid  te worden aangenomen,
voor afgestudeerden van een kunstacademie.

Wat zal 2014 ons brengen:

Diverse commissies van de vereniging zijn al druk bezig geweest met 
de voorbereidingen voor 2014.De programmering voor 2014 ligt al klaar met:
Goede tentoonstellingenEen uitwisseling met de Haagse kunstkring
Een educatief project met meerdere scholen en  samenwerking met de blauwe schuit.
Diverse leden tentoonstellingen en een project in samenwerking met het Westfries museum
Er is een tentoonstelling gepland van de collectie van de gemeente Hoorn
En we doen weer mee met de open atelier route. Er is een programma gemaakt 
voor de vitrine tentoonstellingen

Ook zijn diverse leden, al dan niet in verenigingsverband, betrokken
bij regionale en landelijke kunst manifestaties.De vereniging heeft gelukkig 
nog veel leden die actief zijn in de verschillende commissies. Samen met de 
vrijwilligers maken zij zich sterk voor de vereniging en voor het kunstaanbod 
in de gemeente Hoorn.

Ook het bestuur, dat voor het merendeel uit leden kunstenaars bestaat, 
wil zich het komende jaar meer met inhoudelijke zaken bezig gaan houden.
Dat klinkt logisch maar is niet altijd van zelf sprekend. Er zijn soms tijden 
dat materiële zaken het welzijn van de vereniging belemmeren en de aandacht 
volledig op eisen.

Het bestuur moet nog een aantal belangrijke zaken afwerken en daar is tijd 
voor nodig. Ik heb er echter volledig vertrouwen in dat dit lukt.

We hopen dat we als bestuur met de verdere uitwerking van het bestaande 
beleidsplan 2012-2017 en de plannen van de PR. Commissie het komende
jaar ook een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de  verdere ontwikkeling 
van de vereniging.

Dan wil ik graag nu terug komen op het Westfries museum.
We krijgen in de Boterhal nieuwe bewoners. Miv 2014 gaat de educatieve dienst 
van het Westfries museum de 1e etage gebruiken.

Deze wordt permanent ingericht voor educatie aan schoolkinderen.

We zijn erg blij met de komst van het Westfries museum.
Met de verhuur van de 1e etage en de bijdrage in de vaste lasten van het 
gebouw door het museum kunnen we de vergoeding die Hendrick de Keyser 
van ons vraagt voor  de Boterhal betalen.

Ook in deze zaak moet de formele afronding met het museum nog plaatsvinden. 
We gaan er echter van uit dat dit goed komt en ik wil graag van de 
gelegenheid gebruik maken om het museum van harte welkom te heten 
door alvast de sleutel van het gebouw te overhandigen aan de directeur van het museum,
Dhr. Ad Geerdink.

Dan wil nu graag uw aandacht vragen voor de eerste tentoonstelling van 2014.

1001 nacht, vertellingen van Eros, met werk van 13 kunstenaars.

De opening is op zondag 12 januari om 16.00 uur.

Er is een valentijndiner op 16 februari waar deze kunstenaars aanwezig zijn.

Kosten van het diner zijn 15,00 euro, voor de vrienden van de Boterhal/donateurs 

zijn de kosten 12,50 euro.

Dan rest mij alleen nog maar u allen te bedanken voor uw aanwezigheid

en u een goed en gelukkig 2014 te wensen.

 


Reacties

 

KOMT ALLEN!

Verdere info over deze tentoonstelling
bij categorie: info nieuwe exposities!! 

 

 

 


Reacties

 

Tevens een laatste blik op de ledententoonstelling nieuwe stijl!!

Reacties

 

Het plezier spat er vanaf bij de schilderijen van Betteke Akkerman!

Dit keer een bijzondere ledententoonstelling in de Boterhal. Iedere week exposeerteen andere
groep leden. Iedere week komen kijken dus!!!

23 november tm 1 december
• Ellis Belier 
• Stella Burggraaf
• Herbert Willems
• Betteke Akkerman

3 december tm 8 december
· Yvonne Alting
· Jacek Czerniak
· Peter Koelemeijer
· Paul Stap

10 december tm 15 december
· Rafael Calvo Torrico
· Annie de Leeuw
· Nuray Atas
· Laurien Sneep

17 december tm 22 december
· John Ory
· Gerda Schimmel
· Gerrit Meijer
· Jawek Kwakman
· Sebastiaan Koenen 

24 december tm 5 januari

· Joke Zaal
· Jan Stammes
· Noortje Peerdeman
· Ryanne Wiener

De Boterhal is 1e Kerstdag en 1 januari gesloten

NIEUWJAARSBORREL
5 JANUARI 2014
16.00 uur

 Reacties

Aana Mes en Tonneke Sengers in de Boterhal

Bij binnenkomst valt meteen je oog op het grote hangende doek in de Boterhal.
Kleurvlakjes en tekenachtige stukken wisselen elkaar af in een abstract schilderij met verwijzingen
naar landschap en architectuur. Anna Mes is al vele jaren kunstenaar en maakt al heel lang
abstract werk. Zij laat zich inspireren door architectuur, landschap en licht.
Ik werd speciaal aangetrokken door de kleine werkjes achterin de zaal, waarin vrijheid en vrolijkheid
hand in hand gaan. 

Tonneke Sengers laat heel klein en heel groot werk zien. En daarmee overtuigd zij de beschouwer 
van de kracht van haar beeldtaal. De beweging in de geometrische vormen die zij gebruikt ontstaat
door de gelaagdheid en de spanning tussen het platte vlak en de ruimte die gesuggereerd wordt.
De kleine kunstwerken zijn om in te kruipen, en in serie en ritme te ervaren. En dan ook langs
de grote muurschildering "glouwen", om deze inclusief weglopend perspectief op te nemen. 
Even komen kijken dus! 

gouache van Anna Mes

 

Tonneke Segers op de 1 ste verdieping.

Nog speciale dank aan Anna en Tonneke. Zij hebben op zeer korte termijn hun expositie  
ingericht!!
Reacties

Als "voorafje"een gezellig etentje met leden en het bestuur!

Wie wil er nu niet proeven van de appeltaart van Tabita, de quiche van Ryanne, de salade van
Linda, de sateh-soep van Frank Goezinnen en de brownies van Frank van Unen!! Heerlijk was het!
Jullie hebben wat gemist!!!

Daarna een intensieve ledenvergadering waarin opmerkelijke en onvermijdelijkekeuzes betreffende 
de overlevingsstrategie van de vereniging. Het komt kort gezegd hier op neer: De bovenverdieping
wordt verhuurd aan het WestFries Museum voor educatiedoeleinden.
De contributie gaat naar 125 euro met een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat er door de
leden donateurs gezocht moeten worden. De informatiefolders daarvoor liggen in de Boterhal.
De baan van de Coördinator wordt wegbezuinigd.(Schok!) In plaats daarvna zijn er twee vrijwilligers
aangetrokken. Voor twee dagdelen op het kantoor en als ondersteunig van het bestuur. 

Er wordt voor de meeste activiteiten een bedrag gevraagd van leden en niet leden.
Frank heeft hiervan alle leden een overzicht gestuurd.
Het geld vragen voor exposeren blijft een lastig punt.

Het grootste issue in de vergadering is het standpunt: De vereniging is niet voor de
kunstenaars, maar van de kunstenaars, dus de leden doen van alles 
met elkaar en voor elkaar. Dientengevolge dient een bestuur ook voornamelijk uit leden te
bestaan. Er werd ook onmiddelijk om nieuwe kunstenaarsbestuursleden bestuursleden gevraagd.
Er zijn 2 leden die geïnformeerd hebben naar de werkzaamheden....

wordt vervolgd!!!!!

 Tabita presenteert het nieuwe tentoonstellingsprogramma.

 Reacties

In de vitrines zijn een aantal werken te zien die in de loop van de tijd
zijn gemaakt als ideeschets, ontwerp of definitief beeld.  
Carriers & containers  - Ruimtes waarin iets waardevols opgeborgen,
beschermd,  getoond en vervoerd kan worden.
Dit is regelmatig een terugkerend thema in het  werk van Jos Kaarsemaker .

Door zijn werk binnen het archeologisch onderzoek in het veld, is hij
intensiever naar de rijkdom in landschappen gaan kijken.
Natuurlijke en architectonische vormen en principes zijn vaak een
vertrekpunt in zijn werk.  Elementen als nissen, doorgangen en
overgangen gebruikt hij op verschillende manieren.  De beelden zijn
samengesteld uit verschillende materialen zoals hout, kunststoffen ,
brons, gips en karton. 
Aan de wand een foto van een tijdelijk beeld in
het archeologisch onderzoeksgebied Zandzoom te Heiloo.

Bijzonder origineel werk! Reacties

Joep Neefjes opent de tentoonstelling van Henk Willemsen.

Precies een jaar na het overlijden van Henk Willemsen is zijn overzichtstentoonstelling geopend.
Bijna honderd van zijn totaal 1000 werken zijn te zien in de Boterhal. Een bijzonder oeuvre van een
zeer eigenzinnige kunstenaar. Joep Neefjes vertelt dat Henk geen gebruik wilde maken van de BKR
of wat voor subsidie dan ook. Hij tekende en schilderde buiten zijn betaalde baan om.
Mooi intense intuïtieve tekeningen, ook gecombineerd met schilderwerk. Innerlijke landschappen
geïnspireerd op de natuur.

Henk Willemsen heeft in 1979 samen met Joep neefjes de KVH&O opgericht.
Inmiddels is er een website www.henkjwillemsen.com in de lucht. In het fotoalbum Henk Willemsen
zijn foto's van de opening en de tentoonstelling te zien. 

Enkele uitspraken van Henk:

Laat de eenvoud van de cirkel u niet misleiden. Hij vertegenwoordigt de hele wereld.

Mijn tekeningen zijn eigenlijk zoiets als prsten met een goede vriend over moeilijkheden. Reacties

Jaap Beets toont zijn werken van glas in de vitrines tot en met 13
oktober.

Spontane tekeningen lichtdoorlatend en minder lichtdoorlatend
gezandstraald in meterhoge dikke vazen. In de kleine vitrine zijn
kleinere vazen en een grote schaal te zien.
Aan de wand hangen objecten gelaserd en gezaagd uit hout.
Stille statements in een vreemde taal.

Meer foto's in het album Jaap Beets.Reacties
De Boterhal
De Boterhal is de thuishaven en tevens de expositieruimte van de Kunstenaarsvereniging Hoorn & Omstreken. De leden van de vereniging organiseren er tentoonstellingen met werk van leden, maar ook met werk van kunstenaars uit de rest van de wereld.
Wilt u weten wat er op dit moment te zien is
 
 
Daar vindt u ook een lijst met leden en/of verwijzingen naar hun eigen website 
 
Hoewel dit weblog vooral bedoeld is voor de leden om de onderlinge contacten te verstevigen, moet u als buitenstaander ook niet schromen om te reageren.
 
                                                 
                                                  
 
 
                                                    
opening ledententoonstelling 2012
 
.
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl