boterhal.punt.nl

 

Van 28 juni t/m 3 augustus 2014 vindt de vijfde Noord-Holland Biënnale plaats,
een manifestatie die kunst wil verbinden met de Noord-Hollandse samenleving.
Deze editie heeft als thema het Noord-Hollands kanaal, dat van Purmerend tot
Den Helder loopt. In juli en augustus zal op verschillende plekken langs en rond
het kanaal van alles te zien zijn op het gebied van professionele kunst,
geschiedenis en amateurkunst. De organisatie is een samenwerkingsverband
van Kunstenaarscentrum Bergen i.s.m. museum Kranenburgh,
Kunstenaarsvereniging Den Helder, Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken
De Boterhal en de Grote Kerk Schermerhorn.

 

Een groep kunstenaars verbonden aan Kunstenaarsvereniging Hoorn en
omstreken zal rond het thema 'Noord-Hollands Kanaal' in de benedenzaal
van de Boterhal een spannende expositie inrichten. Deelnemers zijn:
Anneke Helder, Karin van Bodegom, Carolien Broersen, Cees Smit,
Stella Burggraaf, Thea van Lier, Gerda Schimmel en Jan Stammes.

 

Zij gaan met speciaal voor de Biënnale gemaakt werk in op aspecten
van het kanaal die beeldend interessant zijn: verbinding, weerspiegeling,
ritme en beweging, scheepvaart, flora en fauna, invloed van het weer.
Te zien zullen zijn: grote olieverfschilderijen met als thema 'water',
vlotachtige objecten, foto's van een wandeling langs het hele kanaal,
een film over het verstedelijkt landschap er omheen, houtsnedes
met het kanaal als onderwerp.

 

Opening Boterhal: 28 juni om 16.00 u.


De Noord-Holland Biennale heeft een leuk educatie programma voor
4 tot 18 jarigen! Verder te volgen op: schippermagikover.nl

Iedre leeftijdsgroep kan aan de slag op eigen niveau met de vraag:
Hoe kom ik aan de overkant?

4 juli is de opening van de Biennale voor heel Noord-Holland in
Alkmaar om 16.30 uur. Zie info hieronder:

Reacties

 

Hij is er weer: De Multiple tentoonstelling!

Kunst van zeer goede kwaliteit te koop voor veel te weinig geld!

Niet laten lopen dus....

 

 

Reacties


Anne Verhoijssen

 

Mijn werk bestaat uit langlopende projecten die soms lastig van een etiket zijn te voorzien.Mijn projecten gaan uit van een idee, een droom, een boodschap en een visie. Er zit ook een element van “goed doen” in.Kunst als een spiegel voor wat er om ons heen gebeurt. Ik probeer met mijn kunstwerken mensen aan te zetten tot denken.Voorbeelden: de rolverdeling tussen mannen en vrouwen of het waarheidsgehalte van overleveringsverhalen. Ik, als kunstenaar, start met het vertellen van deze verhalen en daag anderen uit hun eigen verhalen te vertellen en door te vertellen. Ik wil de toeschouwers / deelnemers aan mijn projecten een raam verschaffen naar andere culturen.Wat er in hun hoofden gebeurt, is de uiteindelijke winst of het resultaat van het project.Als kunstenaar en als mens voel ik mij een ontregelaar. Door ogenschijnlijk simpele dingen onder een vergrootglas te houden, wordt het meest gewone het meest bijzonder.De middelen die ik hiervoor gebruik zijn afhankelijk van het beoogde kunstwerk. Het kan o.a. video, fotografie, installatie’s en performance zijn.

 Anne Verhoijsen februari 2014

 

 Claus Leinenbach

tekst CP Leinenbach / tentoonstelling ,onderhuids‘ 22.febr.014

My objects are evocative of creatures which may have preceded me a very long time ago.These creatures gained a reality as a constant part of my unlived fantasies, and I am left contemplating whether they may or may not escape.This thought mechanism, or use of imagination, is the very same which we experience in childhood, but often restrain in adulthood. It is perhaps therefore unsurprising that memory fragments of my early reality became entrapped during this creative process.  The objects therefore create a synthesis between these real and imaginary memories.

 Fardou Keuning

 

Het werk van Fardou Keuning ontleent zijn beeldende kracht aan een scherp geobserveerde maatschappelijke context: contrasten tussen rijkdom en armoede, opvattingen over mooi en lelijk. Afschuw opent het oog. Zij hanteert dit fenomeen op een verhalende, niet anekdotische manier. Het werk heeft een sterk theatrale inslag. De beelden komen voort uit een grote, koortsachtige gedrevenheid. Zij heeft een beeldtaal ontwikkeld waarin zij maatschappelijk analyseert en aanklaagt: la condition humaine. In de veelheid van de beelden laat zij een consistente materiële opbouw zien: letterlijke realistische elementen als tanden en menselijk haar worden in balans gebracht met een overdreven menselijke verschijningsvorm. Geer Steijn, Amsterdam 2008

 

Een mismaakt beeld stelt een Chinese vrouw, in keurige kleding, voor die ze ontmoette. ,,Een van de reacties op dit beeld was, dat ik nog maar wat anatomielessen moest volgen, want er klopte niets van het uiterlijk van deze vrouw. Maar zo zag ze er écht uit. Ik vond het heftig om mezelf op een foto naast haar te zien. Ik vroeg me af waarom ze nog zo haar best had gedaan op haar gestreken broek met zo’n uiterlijk. Een walgelijke gedachte eigenlijk hè? Ik vind het spannend om dit soort dingen neer te zetten. Zo is de wereld nu eenmaal. Het leven is toeval.' Door Marlous Flier, de Limburger 2010

 

Vanwege mijn fascinatie voor krachten van materie heb ik mij in de loop van de jaren steeds meer laten inspireren door het animisme en voodoo. Ik reisde hiervoor naar Afrika en Brazilie. Een recent beeld is dan ook de Sjamaan. Een wijze oude kruidenman waarbij je kan aan kloppen voor raad, maar ook om te trachten het lot te keren. Als je wat mankeert aan een ledemaat dan koop je het lichaamsdeel gemaakt van was en neem je deze mee naar een sjamaan/candomble priester. Toen ik gevraagd werd voor deze tentoonstelling dacht ik terug aan de ledematen van was die aan het plafond hingen bij de Bonfim kerk in Salvador de Bahia, Brazilie, de sjamanen en het filmpje wat ik hier van maakte.

Fardou, Valencia 2013

 


Reacties

 

KOMT ALLEN!

Verdere info over deze tentoonstelling
bij categorie: info nieuwe exposities!! 

 

 

 


Reacties

1001 nacht, vertellingen van Eros

Een tentoonstelling over liefde, lust en verlangen.

Met werken van:

Willem de Lange, Toine Moerbeek, Bernard Verhoeven, Chantal Breukers, Jans Muskee,  
Pietsjanke Fokkema, Marisa Rappard, Els Benjamins, Anita Mandemaker,  Ionika Aalders,
Marit Dik, Paul de Reus en Esther van Casteren.
Concept, samenstelling en organisatie: Loes Groothuis 
 
De tentoonstelling is te zien van  zaterdag 11 januari t/m zondag 16 februari
Opening zondag 12 januari, 16:00 uur
Afsluiting met feestelijk diner op zondag 16 februari, 17:00 uur. 
Tafelen met de kunstenaars, opgeven hiervoor kan t/m woensdag 12 februari
door een mail naar
info@boterhal.com en overmaking van €15,- op rekeningnummer   
NL53 INGB 0004 3962 70 van Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken.
 
In “De Boterhal”, kunstenaarsvereniging in Hoorn is van 11 januari tot en met 
16 februari een tentoonstelling te zien met werk van 13 kunstenaars die allen
hun eigen visie geven op Eros, god van de liefde, de lust en het verlangen.
Kunstwerken die ontroerende, ongrijpbare, genante of vrolijke verhalen vertellen
over bekende en onbekende liefdesparen.
Sheherazade vertelde haar sprookjes van 1001 nacht niet uit liefde 
maar om het vege lijf te redden. De sultan echter werd er een ander mens van.
Hij veranderde in haar bruidegom en zij werd zijn bruid. (Toine Moerbeek)
 

Er is vooral verlangen.

Zoals Penelope wevend haar verlangen gestalte geeft:

…en hoe zij opkeek uit haar peinzen,

en haar weefsel ondervond als

mateloos veel minder tastbaar

dan de man die haar ontbrak…  (uit een gedicht van Willem Jan Otten)

 

 
  Willem de Lange, “De zondeval”

De schilderijen van Willem de Lange maken een rauwe, van alle franje ontdane indruk. 
Het zijn krachtige en heel  fysieke  beelden die de complexe relatie tussen man en
vrouw als onderwerp hebben.  De afgebeelde liefdesparen zijn op elkaar gericht en
in hun houdingen worden hun diepste verlangens en drijfveren zichtbaar. Ze wanen
zich in hun eigen wereld en onbespied. De toeschouwer raakt gefascineerd, de emoties
zijn herkenbaar. Tegelijkertijd bekruipt je een ongemakkelijk gevoel, want naast aantrekkingskracht
spelen macht, schaamte en eigendunk hier een grote rol.

 

Toine Moerbeek, “Bruid en muze”

In het werk van Moerbeek krijgt Eros wel het meest letterlijk gestalte in de vorm van
een man met het hoofd van een ram. Het doet daarmee aan Bachus of aan de duivel
denken, de benevelende roes waarin drank en bloed rijkelijk vloeit. Vanaf 1998 werkt
Moerbeek aan zijn epos over de vrouw uit het oude Romeinse rijk die werd onteerd en
zichzelf daarom het leven benam met een mes: Lucretia. Betekenissen en associaties
buitelen over elkaar heen in deze werken, je moet ze zien en op je in laten werken met
woorden krijg je er geen vat op.

 

 Bernard Verhoeven, “driehoekspiano”

De Nijmeegse kunstenaar Bernard Verhoeven beoefent de klassieke tekenkunst.
Zo ontstaan tekeningen, die in uitvoering nauwgezet en gedetailleerd zijn. Opvallend
is het kleine formaat van de tekeningen, waardoor de intimiteit van het beeld
versterkt wordt. Gebruikmakend van o.a. vele tekeningen in kleine schetsboekjes
construeert hij op minutieuze wijze een wereld die sprookjesachtig en geheimzinnig
aandoet. De figuren in zijn tekeningen dolen rond in een dromerige wereld waar
gebeurtenissen plaatsvinden, die niet te duiden zijn. 
 

 
 Chantal Breukers, “en soms begrijp ik alles”
Breukers toont een aantal werken uit de serie ‘de stilte erna’ . Het zijn kleine werken van inkt, 
kralen en draad op kaasdoek, die de geslachtsdaad op een poëtische doch onverhulde wijze
in beeld brengt. De overeenkomst die Breukers ziet tussen  liefde en kunst is dat het allebei
tijd nodig heeft. “Verlangen is wachten, is worden wat je mist.  Verlangen is temmen, ordenen,
bundelen, weven, borduren.  In elke steek zit aandacht, geduld, traagheid. En net als in de
kunst heeft ook de liefde twijfel nodig.  Omdat in de twijfel het meeste gebeurt. Het uitstel
dat nodig is om te zien, te passen en te meten, om ergens betekenis aan te kunnen geven.”

 

 Jans Muskee, “Most beautifull day”

In de tekeningen van Jans Muskee worden verhalen verteld, zo lijkt het, die de

inhoud van een roman zouden kunnen verbeelden. Muskee tekent situaties die de ene keer
van optimisme stralen en die je de andere keer naar de keel grijpen, omdat er iets in de
relationele sfeer wordt verbeeld dat niet helemaal pluis is. Hij versterkt die gelaagdheid in
zijn werk door de ene keer alleen met potlood te tekenen en de andere keer tot in de kleinste
details uitbundig kleur te gebruiken. De toneelachtig situatie die hij tekent zijn geladen, slechts
een enkele keer ontspannen en zelfs vrolijk, maar de bekende adder zit wel ergens onder het gras.

(Tekst door Arno Kramer)

 

Pietsjanke Fokkema,“vrijen”

Pietsjanke fokkema tekent voornamelijk met potlood; vaak op groot formaat  (150x200cm),
maar in deze tentoonstelling  is kleiner werk te zien. Haar werk handelt vaak over haar eigen leven;
met thema’s als: het leven als kunstenaar en moeder; over vrijheid; over liefdes.

Ze maakt gebruik van alledaagse voorwerpen en van huiselijke situaties, die als decor dienen en stille
getuigen lijken te zijn van ingrijpende gebeurtenissen.

De tekeningen voor deze tentoonstelling hebben te maken met een liefde en het grote verlangen
naar de liefde.

 

 

marisa Rappard, “missing”

In haar tekeningen vertelt Marisa Rappard flarden van verhalen, waarin heden en
verleden, feit en fictie samenvallen. Rappard maakt in haar tekeningen gebruik 
van verschillende handschriften, lijnvoeringen en vertelperspectieven.
 
 

 

 Els Benjamins, Leda en de zwaan”

Benjamins laat wandplastieken zien met als thema:  “Leda en de zwaan”.

Hierover zegt zij: “Leda en de zwaan” vertegenwoordigt voor mij een ultieme
verleidingsscene. In deze wandplastiek heb ik het genot en de overgave willen verbeelden.
Stel je voor de machtige Zeus krijgt zijn zin niet. Hij is verliefd geworden op de
koningin van de stadstaat Sparta. Zij ziet hem niet zitten, dus verschijnt hij voor
haar als een prachtige zwaan. De wolk van wapperende veren van zo’n machtige vogel…..
dáár valt zij wel voor!

 

 

 Anita Mandemaker, “huis met benen”

Kleine objecten van bijeen gesprokkeld hout, die huiselijke scènes uit het leven van
de kunstenares verbeelden. Mandemaker schrijft over dit werk: “ Verrassend hoe weinig
ik de liefde had bezongen, hoezeer ik ook het persoonlijke in mijn  werk betrek. De lust,
het leed, dat was er wel, maar de échte liefde was er niet. Liefde en werk combineren,
dat was de uitdaging van deze tentoonstelling.

 

 

 Ionika Aalders, “zonder titel”

In de erotische tekeningen van Ionika Aalders is de vrouw het object en de man het subject. 
Aalders verbaasd zichzelf vaak over haar onderwerpen en vraagt zich af of ze soms een
probleem heeft. Ze worstelt, als vrouw, met het gegeven object te (willen) zijn en tegelijkertijd
een eigen wil en verlangens te hebben. Ze ziet tot haar opluchting  dat veel mannen en vrouwen,
met haar, dezelfde verwarring delen.

 

 Marit Dik “De jurk”

Marit Dik laat een aantal van haar 3D-collages zien. Ze zegt hierover: “Er zijn niet zoveel
pretenties bij deze manier van werken. Ik kan ook het bewustzijn wat gemakkelijker
buiten de deur laten. Ruimtes waar ik ben, situaties die ik meemaak en ideeën die
passeren krijgen ongecensureerd vorm. Daarbij hebben sprookjes, mythes en fantasieën vrij spel.”

 

 Paul de Reus “Making love”

In zijn beelden ontleedt Paul de Reus steeds weer de meest basale menselijke interactie; 
pijnlijke pogingen tot toenadering tussen man en vrouw.  
Zijn houten mensfiguren staan voor de universele mens, een mens die op een enigszins 
naïeve manier in de wereld staat en deze met een open geest tegemoet treedt, steeds
weer verwonderend over wat hij daar tegen komt.

 

    Esther van Casteren, “omarming”

Van Casteren laat in deze tentoonstelling haar animatiefilm “Omarming” zien.
Door middel van stop-motion brengt van Casteren poppen van plasticine in beweging. 
Zij heeft een aantal filmpjes gemaakt waarbij eenzelfde meisje de hoofdrol speelt.
In die filmpjes worden haar verlangens en angsten zichtbaar.

 

 

Reacties
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl