boterhal.punt.nl
informatie 1001 Nacht

1001 nacht, vertellingen van Eros

Een tentoonstelling over liefde, lust en verlangen.

Met werken van:

Willem de Lange, Toine Moerbeek, Bernard Verhoeven, Chantal Breukers, Jans Muskee,  
Pietsjanke Fokkema, Marisa Rappard, Els Benjamins, Anita Mandemaker,  Ionika Aalders,
Marit Dik, Paul de Reus en Esther van Casteren.
Concept, samenstelling en organisatie: Loes Groothuis 
 
De tentoonstelling is te zien van  zaterdag 11 januari t/m zondag 16 februari
Opening zondag 12 januari, 16:00 uur
Afsluiting met feestelijk diner op zondag 16 februari, 17:00 uur. 
Tafelen met de kunstenaars, opgeven hiervoor kan t/m woensdag 12 februari
door een mail naar
info@boterhal.com en overmaking van €15,- op rekeningnummer   
NL53 INGB 0004 3962 70 van Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken.
 
In “De Boterhal”, kunstenaarsvereniging in Hoorn is van 11 januari tot en met 
16 februari een tentoonstelling te zien met werk van 13 kunstenaars die allen
hun eigen visie geven op Eros, god van de liefde, de lust en het verlangen.
Kunstwerken die ontroerende, ongrijpbare, genante of vrolijke verhalen vertellen
over bekende en onbekende liefdesparen.
Sheherazade vertelde haar sprookjes van 1001 nacht niet uit liefde 
maar om het vege lijf te redden. De sultan echter werd er een ander mens van.
Hij veranderde in haar bruidegom en zij werd zijn bruid. (Toine Moerbeek)
 

Er is vooral verlangen.

Zoals Penelope wevend haar verlangen gestalte geeft:

…en hoe zij opkeek uit haar peinzen,

en haar weefsel ondervond als

mateloos veel minder tastbaar

dan de man die haar ontbrak…  (uit een gedicht van Willem Jan Otten)

 

 
  Willem de Lange, “De zondeval”

De schilderijen van Willem de Lange maken een rauwe, van alle franje ontdane indruk. 
Het zijn krachtige en heel  fysieke  beelden die de complexe relatie tussen man en
vrouw als onderwerp hebben.  De afgebeelde liefdesparen zijn op elkaar gericht en
in hun houdingen worden hun diepste verlangens en drijfveren zichtbaar. Ze wanen
zich in hun eigen wereld en onbespied. De toeschouwer raakt gefascineerd, de emoties
zijn herkenbaar. Tegelijkertijd bekruipt je een ongemakkelijk gevoel, want naast aantrekkingskracht
spelen macht, schaamte en eigendunk hier een grote rol.

 

Toine Moerbeek, “Bruid en muze”

In het werk van Moerbeek krijgt Eros wel het meest letterlijk gestalte in de vorm van
een man met het hoofd van een ram. Het doet daarmee aan Bachus of aan de duivel
denken, de benevelende roes waarin drank en bloed rijkelijk vloeit. Vanaf 1998 werkt
Moerbeek aan zijn epos over de vrouw uit het oude Romeinse rijk die werd onteerd en
zichzelf daarom het leven benam met een mes: Lucretia. Betekenissen en associaties
buitelen over elkaar heen in deze werken, je moet ze zien en op je in laten werken met
woorden krijg je er geen vat op.

 

 Bernard Verhoeven, “driehoekspiano”

De Nijmeegse kunstenaar Bernard Verhoeven beoefent de klassieke tekenkunst.
Zo ontstaan tekeningen, die in uitvoering nauwgezet en gedetailleerd zijn. Opvallend
is het kleine formaat van de tekeningen, waardoor de intimiteit van het beeld
versterkt wordt. Gebruikmakend van o.a. vele tekeningen in kleine schetsboekjes
construeert hij op minutieuze wijze een wereld die sprookjesachtig en geheimzinnig
aandoet. De figuren in zijn tekeningen dolen rond in een dromerige wereld waar
gebeurtenissen plaatsvinden, die niet te duiden zijn. 
 

 
 Chantal Breukers, “en soms begrijp ik alles”
Breukers toont een aantal werken uit de serie ‘de stilte erna’ . Het zijn kleine werken van inkt, 
kralen en draad op kaasdoek, die de geslachtsdaad op een poëtische doch onverhulde wijze
in beeld brengt. De overeenkomst die Breukers ziet tussen  liefde en kunst is dat het allebei
tijd nodig heeft. “Verlangen is wachten, is worden wat je mist.  Verlangen is temmen, ordenen,
bundelen, weven, borduren.  In elke steek zit aandacht, geduld, traagheid. En net als in de
kunst heeft ook de liefde twijfel nodig.  Omdat in de twijfel het meeste gebeurt. Het uitstel
dat nodig is om te zien, te passen en te meten, om ergens betekenis aan te kunnen geven.”

 

 Jans Muskee, “Most beautifull day”

In de tekeningen van Jans Muskee worden verhalen verteld, zo lijkt het, die de

inhoud van een roman zouden kunnen verbeelden. Muskee tekent situaties die de ene keer
van optimisme stralen en die je de andere keer naar de keel grijpen, omdat er iets in de
relationele sfeer wordt verbeeld dat niet helemaal pluis is. Hij versterkt die gelaagdheid in
zijn werk door de ene keer alleen met potlood te tekenen en de andere keer tot in de kleinste
details uitbundig kleur te gebruiken. De toneelachtig situatie die hij tekent zijn geladen, slechts
een enkele keer ontspannen en zelfs vrolijk, maar de bekende adder zit wel ergens onder het gras.

(Tekst door Arno Kramer)

 

Pietsjanke Fokkema,“vrijen”

Pietsjanke fokkema tekent voornamelijk met potlood; vaak op groot formaat  (150x200cm),
maar in deze tentoonstelling  is kleiner werk te zien. Haar werk handelt vaak over haar eigen leven;
met thema’s als: het leven als kunstenaar en moeder; over vrijheid; over liefdes.

Ze maakt gebruik van alledaagse voorwerpen en van huiselijke situaties, die als decor dienen en stille
getuigen lijken te zijn van ingrijpende gebeurtenissen.

De tekeningen voor deze tentoonstelling hebben te maken met een liefde en het grote verlangen
naar de liefde.

 

 

marisa Rappard, “missing”

In haar tekeningen vertelt Marisa Rappard flarden van verhalen, waarin heden en
verleden, feit en fictie samenvallen. Rappard maakt in haar tekeningen gebruik 
van verschillende handschriften, lijnvoeringen en vertelperspectieven.
 
 

 

 Els Benjamins, Leda en de zwaan”

Benjamins laat wandplastieken zien met als thema:  “Leda en de zwaan”.

Hierover zegt zij: “Leda en de zwaan” vertegenwoordigt voor mij een ultieme
verleidingsscene. In deze wandplastiek heb ik het genot en de overgave willen verbeelden.
Stel je voor de machtige Zeus krijgt zijn zin niet. Hij is verliefd geworden op de
koningin van de stadstaat Sparta. Zij ziet hem niet zitten, dus verschijnt hij voor
haar als een prachtige zwaan. De wolk van wapperende veren van zo’n machtige vogel…..
dáár valt zij wel voor!

 

 

 Anita Mandemaker, “huis met benen”

Kleine objecten van bijeen gesprokkeld hout, die huiselijke scènes uit het leven van
de kunstenares verbeelden. Mandemaker schrijft over dit werk: “ Verrassend hoe weinig
ik de liefde had bezongen, hoezeer ik ook het persoonlijke in mijn  werk betrek. De lust,
het leed, dat was er wel, maar de échte liefde was er niet. Liefde en werk combineren,
dat was de uitdaging van deze tentoonstelling.

 

 

 Ionika Aalders, “zonder titel”

In de erotische tekeningen van Ionika Aalders is de vrouw het object en de man het subject. 
Aalders verbaasd zichzelf vaak over haar onderwerpen en vraagt zich af of ze soms een
probleem heeft. Ze worstelt, als vrouw, met het gegeven object te (willen) zijn en tegelijkertijd
een eigen wil en verlangens te hebben. Ze ziet tot haar opluchting  dat veel mannen en vrouwen,
met haar, dezelfde verwarring delen.

 

 Marit Dik “De jurk”

Marit Dik laat een aantal van haar 3D-collages zien. Ze zegt hierover: “Er zijn niet zoveel
pretenties bij deze manier van werken. Ik kan ook het bewustzijn wat gemakkelijker
buiten de deur laten. Ruimtes waar ik ben, situaties die ik meemaak en ideeën die
passeren krijgen ongecensureerd vorm. Daarbij hebben sprookjes, mythes en fantasieën vrij spel.”

 

 Paul de Reus “Making love”

In zijn beelden ontleedt Paul de Reus steeds weer de meest basale menselijke interactie; 
pijnlijke pogingen tot toenadering tussen man en vrouw.  
Zijn houten mensfiguren staan voor de universele mens, een mens die op een enigszins 
naïeve manier in de wereld staat en deze met een open geest tegemoet treedt, steeds
weer verwonderend over wat hij daar tegen komt.

 

    Esther van Casteren, “omarming”

Van Casteren laat in deze tentoonstelling haar animatiefilm “Omarming” zien.
Door middel van stop-motion brengt van Casteren poppen van plasticine in beweging. 
Zij heeft een aantal filmpjes gemaakt waarbij eenzelfde meisje de hoofdrol speelt.
In die filmpjes worden haar verlangens en angsten zichtbaar.

 

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl